Принципот на работа на електричниот виљушкар

2022-01-20

Електричниот виљушкарја зема батеријата како извор на енергија за придвижување на погонскиот мотор и моторот на системот за притисок на маслото, за да се реализира операцијата за возење и товарење и растоварување.Електричен виљушкаре возило за товарење, растоварање и ракување напојувано со еднонасочно напојување (батерија) Во однос на новите материјали и процеси, најважното олицетворение е примената на транзисторски контролер (SCR и MOS). Неговиот изглед значително ги подобри сервисните перформанси наелектричен виљушкар. Во целина, издржливоста, доверливоста и применливоста на електричниот вилушкар се значително подобрени, што може да се натпреварува со виљушкарот со мотор со внатрешно согорување.

  • QR