Предности на обработка на дрво хоризонтална пилана

2021-12-31

Хоризонталната машина за пилана се состои од рамка за пила, уред за прилагодување на паралелограм или четири уреди за прилагодување на завртките, пила за брусење, шина и држач за подигање. Кога работи хоризонталната машина за пилана, дрвото е фиксирано, патеката е фиксирана на дрвото, а пилата е инсталирана на патеката. Преку уредот за прилагодување на паралелограмот се прилагодува дебелината на обработеното дрво, така што пилата може да сече по рамнината на дрвото.

Предностите на хоризонталната пилана се:

1. Главното движење на сечењето на сечилото на хоризонталната пилана е еднонасочно и континуирано, така што е полесно да се зголеми брзината на сечење.

2. Хоризонталната машина за пила со лента може да се користи за еднократно пилање. Сфаќањето на разумно пилање и спуштање е корисно за подобрување на стапката на принос и квалитетот на готовиот производ.

3. Тенки сечила за пила може да се користат на пили со ленти, а патеката за пила е тесна, што може релативно да ја намали загубата на струготини.
  • QR