Како да изберете квалитетен електричен виљушкар

2021-12-27

Електричните вилушкари ги воведуваат само моделите и опремата на виљушкарите, но поради различните опкружувања за примена, различните оптоварувања, големината на транспортираните предмети и висината на стоката, се утврдува дека изборот на електрични вилушкари е неуредна и генерализирана задача. . Ако електричниот вилушкар не може да се користи поради неправилна селекција, а опремата е неактивен и расипничка, тогаш како да изберете квалитетен електричен вилушкар?

Внимавајте на работната средина. Електричните сложувачи и електричните камиони со палети имаат поголеми барања на теренот. Неопходно е да се користи тврда текстура. Плошноста на земјата не треба да биде премногу различна. Ако земјата е подмачкана или обоена, потребно е да се купи при изборот на виљушкар. Сложувач од тип против лизгање.

Обрнете внимание на обемот на работа на домашната работа. Изберете релативно соодветни батерии за различни оптоварувања. Потребно е корисниците да разјаснат при нарачката. Времето на производство, исто така, треба да се избере според обемот на работа на јавноста. Обрнете внимание на обемот на стоката. Големината на стоката што ќе се транспортира ќе биде поврзана со товарниот центар на вилушката, а должината на вилушката ќе биде поврзана со носивоста на виљушкарот. Мора да се избере соодветната вилушка.

Обрнете внимание на големината на каналот. Големината на каналот ќе биде поврзана со радиусот на трансформација на електричниот вилушкар, што треба да се разјасни при купувањето на вилушкарот. Како да изберете соодветен виљушкар? Еднострани палети, двострани палети, должината на нагорниот и надолниот наклон итн. и барањата за должината на виљушкарот.
  • QR