Предностите на автоматската пилана со хоризонтална лента

2021-12-18

Автоматската машина за пилана со хоризонтална лента е составена од рамка за пила, уред за прилагодување на паралелограм или четири уреди за прилагодување на завртките, пила за брусење, шина и држач за подигање. Кога работи машината за автоматска пилана со хоризонтална лента, дрвото е фиксирано, а патеката е фиксирана на дрвото. Машината за пила е инсталирана на патеката. Преку уредот за прилагодување на паралелограмот се прилагодува дебелината на обработеното дрво, така што машината за пила сече по рамнината на дрвото.

Предностите на автоматската пилана со хоризонтална лента се:

1. Главното движење на сечењето на сечилото на пилата на автоматската хоризонтална лента е еднонасочно и континуирано, така што е полесно да се зголеми брзината на сечење.

2. Автоматската машина за пилана со хоризонтална лента може да се користи за еднократно пилање. Сфаќањето на разумно пилање и спуштање е корисно за подобрување на стапката на принос и квалитетот на готовиот производ.

3. Тенки сечила за пила може да се користат на пили со ленти, а патеката за пила е тесна, што може релативно да ја намали загубата на струготини.
  • QR