Вообичаени дефекти и методи за отстранување проблеми на лентата за пила

2021-12-06

Вообичаените дефекти на лентата со пила при пилање дрво главно вклучуваат кршење на сечилото на пилата, скокање и виткање на пилено дрво. Кога работи машината, ако сечилото на пилата ненадејно скокне, придружено со ненормални појави како бучава од кршење, сечилото на пилата треба да има пукнатини и мора веднаш да се исклучи за проверка. Сечилото на пилата се крши или скока генерално поради следниве причини:

Лежиштето или главното вратило на машината за пила со лента се истрошени и треба да се заменат. Сечилото на пилата не треба да надминува 2 часа секој пат.

2. Уредот за затегнување на машината за пила со ленти откажува, висечката тумба е премногу тешка и сечилото на пилата се користи премногу долго секој пат. Проверете го уредот за затегнување, намалете ја тежината на виси и заменете го листот на пилата.

Горните и долните тркала на пилата за лента се извиткани и не се во иста рамнина. Прилагодете ги горните и долните тркала на пилата.
  • QR