На што треба да внимавам при полнење на батеријата на електричниот виљушкар?

2021-10-09

Батеријата на електричната батерија за виљушкар ќе генерира гас за време на процесот на полнење. Местото за полнење треба да биде добро проветрено и да нема отворен пламен наоколу. Кислородот и киселиот гас генерирани за време на процесот на полнење ќе влијаат на околината. Кога полните електричен виљушкар, половина отворете ја дупката за полнење на батеријата (капак за полнење течност) за да спречите прекумерен електролит (разредена сулфурна киселина) да тече надвор.

Исклучувањето на приклучокот за полнење за време на полнењето на електричниот вилушкар ќе предизвика лак. Исклучете го полначот пред да го исклучите приклучокот. По полнењето, околу батеријата има многу водород, не е дозволен отворен пламен, а капакот на батеријата треба да се отвори за полнење. Подобро е да се полни батерискиот пакет еднаш на секои 1,5 месеци или 2 месеци.
Заради безбедност, мора да изберете силен производител за да купите евтин електричен виљушкар.
  • QR