Како се поставува општата батерија за електричен виљушкар?

2021-10-08

Електричните батерии за виљушкар обично се составени од единечни батерии од 2V во серија, наречени батериски пакети. Во истата батерија, негативната плоча е секогаш поголема од позитивната плоча. Позитивните и негативните плочи на електричниот виљушкар вкрстено се вметнуваат за време на процесот на склопување. Во хемиската реакција, од двете страни на секоја позитивна плоча се произведува иста количина на производ, што може да ја намали деформацијата и круната на негативната плоча и да го зголеми капацитетот.

При работа со електрични батерии за виљушкар, забрането е да остане без вода. Ако нивото на водата е пониско од плочата на електродата, лесно е да се запали плочата на електродата, што предизвикува краток спој на батерискиот пакет на електричниот виљушкар и не може да се изврши нормална работа. Дури и ако подоцна се додаде дестилирана вода, уделот на мономерот не е униформен и има траги од вулканизација. Капацитетот за складирање на батеријата е значително намален, а времето на користење е скратено. Целата батерија на виљушкар ќе биде сериозно отфрлена.
  • QR