Која е улогата на Сетерот за заби со сечилото на пилата?

2021-08-21

Главната цел на поставувањето на забите на сечилото на пилата е да го зголеми јазот на пилата. Ако јазот на пилата е премал, дрвото ќе го прицврсти сечилото на пилата. Поставувачот на забите на сечилото на пилата може да ја направи ширината на јазот на пилата поголема од дебелината на самиот нож на пилата. Ќе има стегната пила, која исто така го намалува триењето помеѓу сечилото на пилата и дрвото, спречува прегревање на сечилото на пилата и го намалува работниот век на сечилото на пилата.  • QR