Какво е влијанието на истрошеноста на тркалото на пилата на машината за пила со лента за обработка на дрво?

2021-08-21

Пилите со лента за обработка на дрво се користат долго време или поради работни навики, тркалото на пилата ќе има одредена количина на абење. Малото абење нема да влијае на употребата. Ако предниот раб на тркалото на пилата е сериозно истрошен, напнатоста на сечилото на пилата ќе се намали. Кога сечилото на пилата се ротира, стабилноста на сечилото на пилата ќе биде ослабена, тешко е да се сече директно. Потоа треба да ги замените новите делови или повторно да го завртите тркалото за пилата за да ја осигурате плошноста на тркалото за пилата. Пилите со лента главно се користат за надолжно пресекување и пресекување на штици на трупци. Тие можат да се поделат на табли со различни спецификации. Бесконечното сечило на пилата во облик на прстен постојано се ротира околу две тркала за пила за да се сече дрво.
  • QR