Може ли да ви ги префрлам парите, а вие да ги платите на друг добавувач?

2021-03-02

Одговор: Да, нема проблем да ви помогнеме да купите сродни производи.
  • QR